Dostupno Zdravstveno Osiguranje

2 Chron. 7:14 i ponizi se moj narod na koji je prizvano Ime moje i pomoli se i potraži lice moje i okani se zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i izliječit ću mu zemlju.

Jer. 3:22 - Vratite se, sinovi, što se odvratiste, izliječit ću odmetništva vaša! - Evo nas, dolazimo k tebi, jer ti si Jahve, Bog naš!

Prov. 3:5-6, 8 Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. 8 To će biti lijek tvome tijelu i okrepa tvojim kostima.

Psalms 41:4 Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.

Psalms 6:2 Jahve, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažnjavaj me u svojoj jarosti!

Jer. 33:6 Evo, ja ću zaliječiti njihovu ranu, ja ću ih iscijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskoga mira.

   

image37

Prevladati Mračnu Stranu

Rev. 12:11 Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga - sve do smrti.

Rom. 8:35,37 8:35 Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? 37 U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.

1 John 4:4 Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.

1 John 5:4-5 Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?

1 Cor. 15:57 A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!

image38

  Živi Mrtvaci

James 1:15 Požuda zat im, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.

Eph. 2:1 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha

2 Cor. 7:10 Jer žalost po Božju rađa neopozivo spasonosnim obraćenjem, a žalost svjetovna rađa smrću.

John 5:25 Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas - sada je! - kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će.

Rom. 6:23 Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

John 1:4-5 u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

image39

  10 Pravila o Hodanju

Mi hodamo zajedno sa osobom, da bismo donesli odluku da stupimo s njome do braku.

Prov. 18:22 Tko je našao ženu, našao je sreću i stekao milost od Jahve.

Gen. 2:18 I reče Jahve, Bog: "Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on."

Hebrews 13:4 Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.

1 Thes. 4:3-5 Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje - da se uzdržavate od bludnosti, da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga,

Gen. 24:67 Tada Izak uvede Rebeku u svoj šator i uze je sebi za ženu. U ljubavi prema njoj Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke.

Pravilo #1: Ne Činite Blud! Pravila #2-10: Pogledajte pravilo #1!

image40

  Bistar Um

1 Peter 1:13 Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista.

1 Peter 5:8 Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.

Eph. 4:22-24 da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

Rom. 12:2 Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

2 Cor[KH1] . 10:5 i svaku oholost koja se podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu;

image41

Pedeset  Nijansi Grijeha

Rom. 3:23 Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;

Prov. 8:36 A ako se ogriješi o mene, udi svojoj duši: svi koji mene mrze ljube smrt."

Eph. 5:5-6 Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.

Titus 3:3-5 Jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge. Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom

Rom. 6:23 Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

image42

Pokemon Go

Prov. 2:4-5 ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom - tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.

Jer. 29:13 Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.

Prov. 4:22 Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.

Prov. 8:17 Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže.

Mt. 7:7 "Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!

Heb. 11:13 U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanja, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji.

image43

Neka Sila Bude s Tobom

Joshua 1:9 odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj."

Rom. 8:37-39 U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

Eph. 6:10-12 Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

2 Tim. 1:7 Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.

1 Cor. 1:18 Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.

image44

  

Tulum Na Kraju Svijeta

Luke 12:19-20 Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!' Ali Bog mu reče: 'Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?'

Luke 17:26-27 "I kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega: jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi.

Eze. 16:49-50 Evo opačina sestre tvoje Sodome: gizdavo, u izobilju kruha i bezbrižno življaše ona i kćeri njezine, a sirotinju i bijednike ne pomagahu. Uzoholiše se i gadosti pred očima mojim činjahu, i zato ih zatrijeh, kao što vidje!

Mt. 14:6-8 Na Herodov rođendan zaplesa kći Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. Zato se zakle dati joj što god zaište. A ona nagovorena od matere: "Daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja."

image45

Brak Za Uživanje

Prov. 31:10-12 Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg.

Eph. 5:25 Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju

Eph. 5:22 Žene svojim muževima kao Gospodinu!

Col. 3:19 Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.

1 Pet. 3:7 Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava.

Gen. 24:67 Tada Izak uvede Rebeku u svoj šator i uze je sebi za ženu. U ljubavi prema njoj Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke.

image46